EXPOZANȚI ONGFEST

Festivalul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din România | 8 - 10 mai 2015 | Bucureşti

Ediția 2015 a ONGFest reunește 133 de ONG-uri din România și 33 de ONG-uri din Bulgaria, Croația, Grecia, Letonia,  Norvegia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Ungaria.

Expozanții sunt asociaţii, fundații, cooperative, case de ajutor reciproc (CAR-uri, CARP-uri), care asigură respectul pentru diversitate, pentru valorile democratice şi drepturile omului şi sunt independente politic (organizarea, conducerea şi administrarea nu se află sub influenţa unui partid politic).

Invitații din străinătate pot fi întâlniți la Cortul European.

Puteți consulta lista completă a expozanților mai jos:

Expozanți din România
#OrganizațiaDespre organizațieLocalitateWebsiteCort
1Confederația Caritas RomâniaConfederația Caritas România, organizație neguvernamentală de tip rețea cu o istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel național și internațional cele 10 organizații Caritas active în România. Caritas abordează sistematic și structurat problemele sociale ale comunităților, răspunzând nevoilor persoanelor aflate în dificultate. Bucureștiwww.caritas.org.ro16
2Fundația Sf. DimitrieFundația Sf. Dimitrie se ocupă de peste 17 ani de copii şi tineri din medii defavorizate, printr-o abordare globală care cuprinde familia, şcoala, comunitatea. Proiectele şi programele noastre au vizat asigurarea accesului egal la bunuri materiale şi culturale pentru copii cu situaţii materiale precare, sprijin pe parcursul şcolar, marcat adesea de eşecuri sau abandon, sprijin şi consiliere părinţilor pentru a-şi asuma responsabilităţile părinteşti. DecoArt – Atelier protejat oferă locuri de muncă tinerilor cu dizabilităţi, într-un cadru securizant şi adaptat nevoilor lor speciale. Tinerii sunt încurajaţi şi ajutaţi să deprindă abilităţi manuale şi disciplina locului de muncă. Bucureștiwww.fundatiasfantuldimitrie.ro17
3Asociația Psihologilor Profesioniști din RomâniaAsociaţia are ca scop susţinerea şi promovarea dezvoltării psihologiei ca ştiinţă şi profesie, în beneficiul societăţii. Printre obiectivele noastre se află: - promovarea cercetării ştiinţifice în psihologie; - organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale; - facilitarea şi crearea de contacte/parteneriate la nivel naţional şi internaţional; - editarea de publicaţii şi lucrări de specialitate; - reprezentarea intereselor psihologilor; - oferirea de suport şi asistenţă propriilor membri.Iașiwww.apsipro.ro18
4Asociația ReactAsociația React dezvoltă o cultură organizațională bazată pe implicare și pe profesionalism, menite să asigure creșterea organizației și dezvoltarea ei durabilă. Misiunea noastră este să găsim resursele și să aplicăm soluțiile inovatoare, prin care comunitatea sa fie mobilizată, să adopte un comportament responsabil și solidar. Viziunea noastră este aceea a unor comunități responsabile, care generează schimbări pozitive și durabile pentru societate.Bucureștihttp://asociatiareact.ro/19
5Fundația Policy Center for Roma and MinoritiesPolicy Center for Roma and Minorities este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 2008; susţinem romii şi celelalte minorităţi etnice să devină cetăţeni activi ai societăţii în care trăiesc şi stimulăm majoritatea să participe activ la procesul de incluziune socială. PCRM urmează 3 direcţii principale de intervenţie: incluziunea socială, schimbarea atitudinilor negative şi promovarea unei atitudini proactive.Bucureștiwww.policycenter.eu20
6Asociația pentru FormareAsociaţia pentru Formare are ca scop Formarea Oamenilor Responsabili prin Motivare, Atitudine şi Resurse pentru Excelenţă. În cadrul Asociaţiei pentru Formare a luat fiinţă Şcoala Copiilor a cărei misiune este să sprijine procesul educaţional, prin completarea Şcolii tradiţionale, oferind copiilor şi tinerilor: - Programe de educaţie nonformală; - Cursuri pentru copii şi adolescenţi; - Programul „Despre meserii" ; - Secţia Cultural - Sportivă: Dans modern, Handbal, Gimnastică Aerobică. Bucureștiwww.scoalacopiilor.ro21
7Fundația Romanian Angel Appeal Programele RAA se adresează copiilor infectați cu HIV și bolnavi de SIDA, persoanelor afectate de tuberculoză și copiilor cu tulburare din spectru autist (TSA). RAA derulează proiecte la nivel național în parteneriat cu instituții publice și la nivel local, în parteneriat cu alte ONG-uri. Tipurile de proiecte implementate de Fundația RAA includ dezvoltarea de servicii multidisciplinare medicale, sociale, psihologice, educaționale.Bucureștiwww.raa.ro22
8CPE - Centrul Parteneriat pentru EgalitateCPE promovează integrarea principiului egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în politicile publice şi practicile asociate, ca parte componentă a democraţiei şi societăţii deschise, în scopul redefinirii statutului şi îmbunătăţirii condiţiei femeii în România. CPE dezvoltă şi implementează proiecte şi programe ce vizează conştientizarea societăţii româneşti cu privire la condiţia actuală a femeilor şi rolul pe care acestea pot şi trebuie să îl aibă în dezvoltarea socială a României. CPE promovează următoarele drepturi: Nediscriminarea femeilor; Dreptul la educaţie; Dreptul la o viaţă lipsită de violenţă; Oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi; Drepturi sexuale şi de sănătate a reproducerii; Drepturi economice pentru femei; Participarea activă a femeilor la viaţă publică. Centrul Parteneriat pentru Egalitate - CPE a fost înfiinţat în aprilie 2002, continuând activitățile fostului Program de Femei al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă (FSD) România.Bucureștiwww.cpe.ro23
9Fundația Crucea Alb-GalbenăFundația Crucea Alb-Galbenă România este o organizație neguvernamentală, non-profit care de 19 ani se ocupă de îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice, de bunăstarea și liniștea bunicilor noștri. De 19 ani punem la dispoziția persoanelor care au nevoie de ajutor o echipă de asistente dedicate si implicate, asistenti sociali licentiati, focalizati pe aspectele emotionale si sociale ale pacientilor, kinetoterapeuți pregatiti să ajute în menținerea sănătății si recuperarea vârstnicilor.Bucureștiwww.cag.ro24
10Fundația EstuarFundația Estuar a fost fondată în 1993 și este prima organizație din România care a creat o rețea de servicii de îngrijiri comunitare de zi și locative, acreditate și recunoscute la nivel local, național și internațional, pentru adulții cu probleme de sănătate mintală. Misiunea Fundației Estuar este de a oferi opțiuni sociale și alternative adulților cu probleme de sănătate mintală, pentru reintegrarea lor în comunitate. Serviciile oferite sunt: consiliere ( psihologică, psihiatrică, socială), sprijin pentru integrarea profesională, reintegrare în comunitate, terapie ocupaţională, servicii de recuperare, reabilitare și reinserţie socială, servicii de prevenţie și educare în domeniul sănătăţii mintale, instruire în domeniul sănătăţii mintale, consiliere la domiciliu.

Bucureștihttp://www.estuar.org25
11Fundația CoronaFundația Corona a fost creată în vederea dezvoltării comunității locale în sens durabil, pe 3 paliere: social, educațional și de mediu. În spiritul statutului asumat la înfiinţare, este o organizaţie care a devenit un pilon activ al societăţii civile atât la nivel regional cât și național, implementând proiecte ce au vizat și vizează democrația participativă, respectarea drepturilor omului, toleranța și diversitatea, calificarea resurselor umane, protejarea și curățarea mediului.Iașiwww.fundatiacorona.ro26
12Asociația Open the WorldAsociația Open the World este o organizație non-profit, apolitică ce se concentrează pe proiecte de mentorat pentru diferite categorii sociale. Aceste proiecte de mentorat se adresează, în principal, acelor copii neglijați din punct de vedere social, etnic sau economic din centre de plasament. Prin proiectele noastre copiii devin mai încrezători, independenți, își dezvoltă gândirea critică și lucrul în echipă.Bucureștihttp://opentheworld.website27
13Asociația „Acces pentru Toți”Credem în solidaritate, participare, toleranţă şi dezvoltare pentru toţi membrii societăţii. Beneficiarii noștri sunt persoane vulnerabile, persoane cu dizabilități care au nevoie de un loc de muncă. Activitatea noastră permite menținerea locurilor de muncă pentru beneficiarii noștri, care creează de mână obiecte decorative, felicitări Quilling și lumânări. Oferim consiliere gratuită, mediere și plasare pe piața muncii pentru grupuri vulnerabile. Voluntariwww.ngoaccess.org28
14Asociația Atelierul de ZâmbeteAsociația Atelierul de Zâmbete își propune să contribuie prin programele sale la consolidarea sistemului de educație și protecţie a copilului din România și la consolidarea rolului familiei în creșterea și educarea copiilor prin facilitarea accesului la bune practici și formare. Programele derulate de noi se adresează și copiilor din medii defavorizate ca suport pentru dezvoltarea și integrarea lor în societate.Bucureștihttp://www.atelierul-de-zambete.ro/29
15Asociația ARINOrganizație înființată în 2003, care urmărește să apere dreptul oricărei ființe de a trai într-un mediu care să o ajute să se dezvolte. Preocupată de dezvoltarea sustenabilă și susținătoare a ideii că dezvoltarea economică se poate face și " prietenos față de mediu". Am desfășurat proiecte legate de combaterea despăduririlor, Convenția Peisajului și ecologie urbană, afaceri și ocupații de mediu. Proiectul principal, în prezent, educă publicul în privința regenerării urbane și are parteneri din 4 țări.Brăilawww.arin.ro29 bis
16Asociația Young InitiativeAsociatia Young Initiative (AYI) este o organizație nonprofit înfiițată în 2009 care le oferă copiilor și tinerilor instrumentele educaționale necesare pentru a se dezvolta personal și profesional astfel încat să contribuie eficient la construirea României de maine.Bucureștihttp://www.younginitiative.org30
17Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune SocialăViziune: Ne propunem să contribuim la construirea unei societăţi deschise către toleranţă, bazată pe cunoştinţe prin împuternicirea persoanelor de etnie romă să întrerupă cercul vicios al excluziunii sociale şi al sărăciei şi să devină participanţi activi în viaţa publică. Pentru a ne îndeplini viziunea, ne adresăm următoarelor domenii: dreptul romilor la sănătate, advocacy, educaţie, relaţii interetnice, dezvoltarea tinerilor, creşterea conştientizării publice și drepturile omului .Bucureștiwww.adis.org.ro31
18Fundația TERRA Mileniul IIITERRA Mileniul III este o organizație de protecție a mediului ce promovează programe de dezvoltare sustenabilă la nivel național și internațional în domeniul energiei, transportului și al schimbărilor climatice. Lucrăm pentru a îmbunătăți politicile în aceste sectoare și pentru a ajuta oamenii să se adapteze la efectele schimbărilor climatice. TERRA III susține dezvoltarea tehnologică și economică dintr-o perspectivă durabilă.Bucureștiwww.terramileniultrei.ro32
19Asociația pentru Tranziție Urbană - ATU Obiectivele Asociației pentru Tranziție Urbană (ATU) sunt: Perfecționarea profesioniștilor și promovarea interdisciplinarității în urbanism; Informarea publicului larg prin orice mijloace media și/sau prin orice mijloace proprii, cu privire la teme urbane pentru a le aduce pe agenda publică; Sprijinirea dezvoltării comunitare prin informarea și educarea indivizilor, a grupurilor și comunităților aflate în incidența transformărilor din mediul urban; Funcționarea ca interfață între diferite organisme administrative și cetățeni.Bucureștihttp://www.atu.org.ro33
20Asociația MetruCub - resurse pentru culturăMetruCub – Resurse pentru Cultură este o asociaţie înfiinţată în anul 2012 cu scopul de a funcţiona ca o platformă de întâlnire, dezbatere şi expertiză pentru profesioniştii din domeniul cultural – artistic. Coordonează proiectul " Susține cultura în educație", care își propune să susțină realizarea unor programe culturale cu o dimensiune educațională în România prin dezvoltarea unei rețele de profesioniști și organizații și a unor resurse despre practici și politici publice în domeniu.Bucureștiwww.m3culture.ro34
21Asociația Tinerilor Bucureșteni (ATB)Asociația Tinerilor Bucureșteni este constituită ca o asociație non-profit ce sprijină și contribuie la dezvoltarea și implicarea tinerilor și studenților în evenimente sociale, culturale, artistice, educative, sportive și de mediu, reprezentând un suport pentru promovarea, derularea și susținerea inițiativelor tinerilor și studenților din București.Bucureștiwww.atb.iqool.ro35
22Comunitatea Armână din România - Filiala BucureștiComunitatea Armână din România are drept scop organizarea de activități culturale, având drept grup țintă principal comunitatea de armâni/aromâni; ONG-ul nostru are 6 filliale in București, Tulcea, Timișoara, Constanța, Călărași și Slobozia, numărând peste 6000 de membri. Până în prezent, ONG-ul a acumulat know-how-ul corespunzător pentru organizarea unor evenimente cu participare internațională, un rol semnificativ în această directie fiind îndeplinit de departamentul de tineret. Bucureștihttps://www.facebook.com/pareia.ctarm36
23Asociația OSTEOREAsociația OSTEORE este o asociație ce promovează sănătatea, stilul de viață sănătos și are ca scop prezentarea Școlii de Osteopatie OSTEORE. Este o școală în domeniul medicinii alternative, medicinii homeopatice, adresată tuturor celor interesați în acest domeniu.Răzvadwww.osteore.eu37
24Asociația Centrul de Resurse pentru Incluziune Socială CRISAsociația Centrul de Resurse pentru Incluziune Socială CRIS este o organizație neguvernamentală, apolitica, a cărei misiune este combaterea tuturor formelor de discriminare împotriva romilor în toate domeniile vieții publice, inclusiv in educație, ocuparea forței de muncă, precum și in sănătate. Dorim să creștem participarea romilor la viața societății sub toate formele de manifestare ale acesteia și să promovăm incluziunea socială. Ploieștiwww.asociatiacris.ro38
25Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual a fost fondată de către organizația umanitară Individuell Manniskohjälp din Lund, Suedia în data de 9 decembrie 1992. Misiunea organizației este de a milita pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și a vârstnicilor prin servicii și intervenții adaptate nevoilor individuale. Grupurile noastre țintă sunt: persoane cu dizabilități și familiile acestora, tineri proveniți din instituțiile publice, vârstnici. Voluntari www.organizatia-suedeza.ro39
26Asociația Femeilor Aromâne din RomâniaAsociația Femeilor Aromâne din România s-a constituit în anul 2014 ca urmare a necesității grupării femeilor de origine aromână din România, indiferent de vârstă, religie, convingeri politice, profesie, pentru: - promovarea femeilor aromâne din România; - conservarea culturii şi a tradiţiilor aromânilor; - colaborarea şi realizarea de acțiuni comune cu organizațiile femeilor aromâne din alte state. În activitatea sa, ASOCIAŢIA FEMEILOR AROMÂNE DIN ROMÂNIA promovează contribuția femeilor aromâne din România la patrimoniul spiritual național, european şi mondial. Bucureștiwww.afaro.ro40
27Asociația „Societatea Culturală Aromâna”Misiune: Păstrarea identității culturale ale aromânilor prin promovarea tradițiilor. Obiective: Sprijinirea contactelor și legăturilor culturale cu aromânii de pretutindeni și cu popoarele în mijlocul cărora trăiesc. Bucureștiwww.aromanii.ro41
28Federația Liga Aromânilor din RomâniaFederația Liga Aromânilor din România este reprezentanta autorizată a aromânilor din România, fiind înființată la inițiativa unui număr de cinci fundații și asociații ale aromânilor.Bucureștiwww.flaromania.ro - in constructie42
29Asociația EvermoreAsociație pentru persoane cu dizabilități: promovăm sportul; pentru acest eveniment propunem tenis de masa pentru cine vrea și poate sa facă mișcare. Considerăm că sportul este un mijloc de exprimare. București....43
30COSI (Civic Orientation and Social Integration)COSI (Civic Orientation and Social Integration) - Orientare Civică și Incluziune Socială) este o organizație non-guvernamentală și non-profit care are ca scop principal promovarea incluziunii sociale a copiilor, tinerilor si adulților cu posibilități limitate sau nevoi speciale. ONG-ul urmărește să combată fenomenul excluderii de orice tip prin acțiuni sociale și evenimente de ridicare al nivelului de conștientizare.Dobroeștihttps://www.facebook.com/pages/COSI/1492217897663380?fref=ts44
31Asociația VINCEROSuntem un grup de persoane cu dizabilități care au învăţat lecţii deosebite despre puterea nebănuită pe care o avem de a o lua de la capăt, curaj, iubirea lui Dumnezeu pentru noi şi, nu în ultimul rând, că în viaţă nu trebuie să ne concentrăm pe micile nefericiri ale zilei, ci pe lucrurie pe care le avem dar pe care, de multe ori, nu le apreciem la adevărata lor valoare: începutul unei noi zile, prietenii, familia, pasiunile care ne fac fericiţi. Bucureștiwww.asociatiavince.ro45
32ASLS - Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi StrăineAvem ca scop expunerea și susținerea punctelor de vedere ale studenților facultății noastre în fața conducerii acesteia, urmărind menținerea unei bune funcționări a relației dintre cele două entități. De asemenea, organizăm și desfășurăm o serie de proiecte și campanii extra curriculare precum campanii umanitare, evenimente sportive, nopți culturale, târguri de joburi. Strategia ASLS pentru anul 2015 vizează în mare parte îmbunătățirea relațiilor externe și informarea publicului despre limbile străine.Bucureștiwww.asls.ro46
33Asociația FluensAsociația Fluens este o organizație bazată pe muncă voluntară și dedicație, în sprijinul celor mai vulnerabile categorii sociale: copii abandonați, bătrâni singuri, tineri care au nevoie de o îndrumare, bolnavi, familii necăjite. Scopul Asociației Fluens îl constituie promovarea oportunităților sociale, educaționale, culturale, de sănătate și mediu, atât în interes general, cât și în ceea ce privește categoriile dezavantajate ale societății. Motto-ul nostru " Dăm direcție binelui!" .Bucureștiwww.asociatiafluens.ro 47
34Asociația „Foișorul de Foc = Voluntariat și Parteneriat pentru Viață”Asociația „Foișorul de Foc – Voluntariat și Parteneriat pentru Viață” funcționează în baza certificatului de înscriere a persoanei juridice nr. 137 din 29.09.2011 eliberat de Judecătoria Sectorului 2 la 05.10.2011. Misiuni generale: - promovarea activității de voluntariat în situații de urgență în rândurile populației și atragerea unui număr cât mai mare de membri; - crearea unui sistem integrat de răspuns la situațiile de urgență prin organizarea din timp a comunităților locale; - sprijinirea autorităților publice locale și centrale prin susținerea de cursuri de pregătire a personalului implicat în activități de prevenire a situațiilor de urgență precum personalul de conducere din administrația publică locală, a membrilor comitetului local, a personalului centrului operativ, celulelor de urgență, a inspectorilor și personalului de specialitate cu atribuții în domeniul protecției civile, precum și personalul care încadrează serviciile de urgență voluntare și private; - salvarea de vieți omenești prin intervenție operativă și profesionistă în caz de situații de urgență.Bucureștiwww.diviziacivicavoluntara.org48
35Asociația „Pro Magna”Principalul scop al asociaţiei constă în creşterea gradului de conştientizare şi de respectare în special în rândul tinerilor, a statului de drept, a drepturilor omului şi a tuturor valorilor şi principiilor democratice, dezvoltarea societăţii civile şi a colaborării sale cu instituţiile statului. Activități: organizarea de întruniri, dezbateri, seminarii, cursuri, conferinţe, evenimente, școli de vară, publicarea de lucrări de specialitate, acordarea de premii etc.Bucureștiwww.promagna.ro49
36Asociația ANCE EuropeMisiune: promovarea incluziunii sociale și a egalității de șanse, dezvoltarea economiei sociale, susținerea și dezvoltarea societății civile. În proiectul MATCA, am dezvoltat 6 tipuri de structuri sociale: ROCK HOUSE EVENTS - organizare evenimente; atelier ceramic; catering; 2 magazine on-line; atelier de croitorie. În proiectul IRIS, am dezvoltat încă cinci structuri de economie socială, ce furnizează servicii de asistență la domiciliu.Focșaniwww.anceeurope.ro50
37AUR - Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane AUR - A.N.S.R.U. - Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane este o asociație cu peste 15 ani de activitate. Suntem o organizație profesională non-profit, non-guvernamentală, cu personalitate juridică, creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România. Peste 100 de sesiuni de informare şi educare; Peste 30 de proiecte naţionale şi internaţionale ( peste 1.500 de beneficiari direcţi şi peste 10.000 de beneficiari indirecți); Peste 20 de publicații de specialitate.Bucureștiwww.resurseumane-aur.ro51
38Agenția de Dezvoltare Comunitară ÎmpreunăAgenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” este o organizație de drept privat, înființată în 1999, cu caracter ne-patrimonial, apolitic, ne-guvernamental, de tip fundație. Misiunea Agenției este orientată în vederea păstrării și afirmării personalității romilor, a recunoașterii lor ca minoritate etnică și națională, prin activități de cercetare, documentare și difuzare, elaborare și implementarea politicilor sociale în folosul romilor. Obiectivele Agenției “Împreună” au vizat de-a lungul timpului atât dezvoltarea comunităților locale de romi precum și dezvoltarea relațiilor de cooperare și parteneriat cu instituții publice centrale și locale. Aceste obiective s-au reflectat în activitatea depusă. Astfel, proiectele derulate în domenii precum dezvoltarea comunitară locală, ocuparea, dezvoltarea capacității instituționale a ong-urilor, facilitarea parteneriatelor locale, formarea de rețele de tineret, programele pentru femei rome, dar și multitudinea de cercetări întreprinse pentru a analiza situația romilor pe piața muncii, au evidențiat preocuparea fundației noastre pentru incluziunea socială a romilor sub mai multe aspecte. Obiectivele noastre se situează pe două planuri. În primul rând lucrăm pentru dezvoltarea locală a comunităților de romi prin metoda facilitării comunitare. Pe de altă parte am dezvoltat programe la nivel național pe domenii specifice precum: educație, ocupare, tineret, gen, participare civică locală, etc. pentru dezvoltarea și adaptarea politicilor de incluziune socială la nevoile comunităților de romi. Rezultatele noastre din ultimii 15 ani ne-au arătat că acolo unde se lucrează ÎMPREUNĂ pentru aceste obiective, schimbările în bine sunt posibile și generează la rândul lor alte schimbări. Credem cu tărie într-o lume în care trăim Împreună, fără a ne fi frică să ne lăsăm copiii să se joace cu romii doar pentru că aceştia sunt romi; muncim zi de zi pentru a provoca reflecţii, atât în interiorul cât şi în exteriorul comunităţii rome, care să conducă către o dezvoltare armonioasă a societăţii în care trăim; considerăm că noi, ca şi cetăţeni români de etnie romă, trebuie să avem aceleaşi drepturi şi obligaţii ca toţi ceilalţi; suntem convinşi că fiecare dintre noi trebuie să învăţăm să dăm (informaţie, resurse, încredere etc.) , pentru a primi (dezvoltare, bunăstare, solidaritate). Pentru toate acestea şi multe altele care nu pot fi cuprinse în cuvinte trebuie să învăţăm să lucrăm, trăim, învăţăm, râdem, plângem, convieţuim ÎMPREUNĂ.Bucureștiwww.agentiaimpreuna.ro52
39Asociația Caritas BucureștiAsociația Caritas București este o organizație umanitară înființată încă din 1990, membră a uneia dintre cele mai importante rețele umanitare la nivel mondial - Caritas Internationalis și este acreditată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ca furnizor de servicii sociale. Principalele programe prin care organizația susține anual peste 3000 de persoane, acoperind ca arie de intervenţie 17 județe din sudul și sud-estul țării și București sunt: • Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități ( în special cu Sindrom Down) ; • Casa Sf. Ioan - centru cu module de tip familial ; • Cantina socială ; • Sprijin la distanță pentru copii pentru prevenirea abandonului familial și școlar ; • Programe de prevenire a traficului de persoane ; • Intervenții în situații de urgență (calamități naturale). Bucureștiwww.caritasbucuresti.org53
40Fundația Tineri pentru TineriAstăzi vedem că în licee se face prea puțină educație pe teme de sănătatea reproducerii/educație sexuală. Lucrăm de peste 20 de ani să putem afirma contrariul și facem eforturi pentru a susține lipsurile din sistemul public. Pentru a-i face pe tineri să fie mai atenți la ceea ce fac, îi instruim să devină formatori de comportamente și atitudini în sănătate, care să le facă bine pe termen lung, creând și mediul prietenos pentru munca lor, prin parteneriatul tânăr-adult. #CreștemTineriBineBucureștiwww.y4y.ro54
41Asociația Shakespeare School pentru EducațieProiectele educaționale implementate de " Asociația Shakespeare School pentru Educație" se îndreaptă în două direcții. Încurajăm copiii și tinerii performanți și merituoși din România să își atingă potențialul maxim prin perfecționarea limbii engleze și prin participarea la ateliere gratuite de dezvoltare personală și leadership. Încurajăm copiii din medii defavorizate să învețe limba engleza, cu ajutorul profesorilor voluntari, pentru a avea acces mai ușor la educație și la un viitor mai bun.Bucureștihttp://asociatiapentrueducatie.ro/55
42Asociația Proiect Pro EuropaAvem drept scop dezvoltarea comunității locale și regionale, creșterea gradului de colaborare și interacțiune socială între cetățeni prin proiecte, integrarea comunității minoritare în programe și proiecte de dezvoltare sustenabilă. Misiuni: solidaritate pentru proiecte de educație și dezvoltare locală, conservarea tradițiilor locale, lupta împotriva excluziunii, protejarea mediului.Ciumărna, Vatra Moldovițeihttp://appe.wblog.ro/56
43Asociația Expert ForumAsociația Expert Forum este un think tank din Bucureşti înfiinţat de experţi cunoscuţi în politici publice şi reforma administraţiei. Domeniile pe care le acoperim includ: reforma administraţiei şi integritate; descentralizare şi finanţe publice; reforma justiţiei şi anticorupţie; politici sociale şi pensii; energie şi transporturi; sănătate; procese electorale şi cetăţenie activă. Bucureștiwww.expertforum.ro57
44Asociația „Ivan Patzaichin - Mila 23”Asociația “Ivan Patzaichin - Mila 23” a fost înființată în anul 2010 de Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice, cu scopul de a sprijini o mișcare de promovare a proiectelor de dezvoltare locală și a turismului ecologic. Asociaţia preia numele satului natal al lui Ivan Patzaichin, asumând misiunea de a întoarce Deltei şi oamenilor de acolo atenţia de care au nevoie pentru a-şi păstra tradiţiile şi a menţine naturaleţea locului. Mila 23, Crișanwww.rowmania.ro58
45Fundația Greenpeace CEE RomaniaGreenpeace există pentru că Pământul are nevoie de o voce. Are nevoie de soluţii. Are nevoie de o schimbare. Are nevoie de acţiune. Greenpeace este o organizaţie internaţională independentă, prezentă în peste 40 de ţări din întreaga lume, care acţionează pentru a schimba atitudini şi comportamente, pentru a proteja şi conserva mediul înconjurător şi pentru a promova pacea.Bucureștiwww.greenpeace.org/romania/ro/59
46Asociația Bankwatch RomaniaAsociația Bankwatch România, membră CEE Bankwacth Network, a fost înființată în iulie 2012 cu scopul de a preveni impactul negativ de mediu și social al proiectelor publice și private sprijinite de instituții financiare internaționale și de a promova alternative durabile și participarea publicului la luarea deciziilor. Domeniul principal de activitate al asociației în România este reducerea poluării în sectorul energetic, cu accent pe reducerea utilizării combustibililor fosili. Bucureștiwww.bankwatch.org60
47Asociația Franco-Română BebebienvenuPopularizarea maternologiei în rândul specialiştilor români în perinatalitate, dar și informarea publicului larg despre existența acestei noi științe medicale menite să trateze dificultățile relației mamă -copil.Bucureștiwww.maternologia.ro61
48Asociația Green EvolutionAsociația Green Evolution are drept scop identificarea principalelor probleme de mediu și inițierea de acțiuni în vederea schimbării comportamentului omului față de acestea. Asociația are scop educativ, fiind implicată activ în organizarea și participarea la proiecte interne și internaționale pe teme de mediu, leadership, spirit antreprenorial, dar nu numai. Asociația este activ implicată în proiectele ERASMUS PLUS.Tîncăbești, Snagov www.green-evolution.ro62
49Fundația ProgressSuntem o organizație neguvernamentală înființată în 1996 în Bistrița (județul Bistrița-Năsăud) ce pilotează inițiative locale în domeniul educației/formării, (e-)incluziunii și dezvoltării comunitare pe care le scalează apoi, la nivel național, drept bune practici, inovatoare și de impact, folosind bibliotecile publice ca hub-uri (puncte focale) de învățare pe tot parcursul vieții și centre de inovație socială pentru a ajunge la orice grup social, în special la cele marginale.Bistrițawww.progressfoundation.ro63
50Asociația Language Exchange BucharestLanguage Exchange Bucharest este o organizație care facilitează învățarea limbilor străine prin comunicare. Ne propunem să ajutăm tinerii care locuiesc în București să învețe mai ușor limbi străine prin participarea la cluburile de conversație gratuite desfășurate de către organizația noastră. Ne adresăm tuturor celor care își doresc să își îmbunătățească nivelul conversațional al limbilor străine învățate sau în curs de învățare. Ne propunem să organizăm și cluburi de conversație pentru copii.Popești Leordeniwww.languageexchange.ro64
51Asociația D.G.T. Asociaţia D.G.T. a luat naştere oficial în anul 2011, în luna martie. Credem în schimbarea şi dezvoltarea personală a tinerilor şi a întregii comunităţi în care ne desfăşuram activităţile. Misiunea D.G.T. este de a crea o reţea a tinerilor, profesorilor si a studenţilor de naționalități diferite interesați de subiecte diverse. Avem experiență în ' Tineret în Acțiune' și deja și în Programul ' Erasmus' și dorim să dezvoltăm noi proiecte cu noi parteneri locali, naționali și/sau internaționali. Corbeancawww.asociatiadgt.ro65
52Life Education for AllLife Education for All s-a înființat în octombrie 2014 din necesitatea unui vis care se cerea împlinit. Visul nostru este ca noi și copiii noștri să traim într-o lume mai bună. Cele două proiecte ale noastre sunt " Educație pentru suflet” - un program de educație nonformală dedicat copiilor între 5-10 ani și "Educație pentru viață" - un proiect de dezvoltare a abilităților de viață destinat tinerilor între 17-24 de ani care se pregătesc să părăsească sistemul instituționalizat. Ciuceawww.lifeeducationforall.org/www.calitateineducatie.ro66
53Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog-Rezistentă (ASPTMR)VIZIUNE: O societate fără tuberculoză. MISIUNE: ASPTMR promovează și susține prin intermediul cooperării dreptul la îngrijire medicală, la protecție socială pentru toți pacienții cu tuberculoză și o educație de înaltă calitate a populației generale în vederea eradicării tuberculozei. Beneficiarii asociației sunt pacienții cu tuberculoză (TB) și tuberculoza multidrog-rezistentă (TB MDR). Printre activități amintim: - distribuire de pachete sociale pacienților; - suport de la egal și psihologic.Bucureștiwww.asptmr.ro67
54Asociația GreeninitiativeÎnfiinţată în anul 2007, Asociația Greenitiative îşi propune ca prin proiectele sale să promoveze un nou mod de viaţă şi o nouă economie în care considerentele de mediu să fie prioritare. Cele trei direcţii principale de acţiune ale iniţiativelor noastre verzi sunt eco educația pentru copii şi tineri, promovarea construcţiilor verzi şi a folosirii surselor regenerabile de energie şi dezvoltarea durabilă a unor comunităţi locale în special prin incluziunea socială a familiilor vulnerabile. Mogoșoaiawww.greenitiative.ro68
55Centrul de Resurse JuridiceCRJ este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în anul 1998 de către Fundația pentru o Societate Deschisă, care acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil. CRJ are două direcţii strategice – respectarea drepturilor omului şi promovarea statului de drept.Bucureștiwww.crj.ro81
56Asociația CultourAsociația Cultour este o echipă de tineri pasionați de turism, oameni, descoperiri urbane și multiculturalitate. Ne concentrăm pe trei mari piloni: ghizii formați de noi care să ofere calitate și infotaining, extinderea în alte orașe și implicarea activă în viața orașului. Am lansat primele tururi gratuite din țară și am co-fondat o asociație a tururilor free din Europa. De peste 4 ani realizăm în fiecare zi tururi gratuite pentru turiști în Brașov și București, ocazional și în Alba Iulia. Bucureștiwww.walkaboutfreetours.com82
57Zonta Club PloieștiMisiune: Promovarea şi îmbunătăţirea statutului femeilor din România, în mediul economic, social, cultural şi educaţional, pe plan naţional şi internaţional, respectand principiul egalităţii de şanse şi recunoaşterea şi promovarea drepturilor acestora ca parte inalienabilă a drepturilor omului. Actiuni: Combaterea violentei ~ 1500 de participanti in timp de 2 ani Culturale promovarea folclorului romanesc ~ 150aparitii pe scena, dezvoltarea tinerei generatii prin programe de democratie si culturaPloieștiwww.zonta.ro83
58Fundația Special OlympicsFundația Special Olympics din România a fost înființată în noiembrie 2003, ca parte integrantă a mișcării sportive internaționale Special Olympics. Organizația își propune, prin programele pe care le dezvoltă, integrarea socială prin sport a persoanelor cu nevoi speciale. Fundația Special Olympics oferă persoanelor cu nevoi speciale șansa de a-și descoperi și dezvolta potențialul și calitățile sportive prin intermediul programelor de pregătire și a competiților sportive. Cornetuwww.specialolympics.ro84
59Asociația CONILAsociatia CONIL susține integrarea copiilor cu cerințe speciale de educație și facilitează accesul acestora la o educație de calitate, prin identificarea și sprijinirea unor cazuri prezentate și prin realizarea unor planuri personalizate pentru educarea acestora. Asociația CONIL sprijină descoperirea talentelor de orice fel, în orice context, atât la copii tipici cât și la copii cu dizabilități. Ne propunem să formăm și să educăm viitoare talente, participând activ la diverse evenimente.Bucureștiwww.conil.ro/85
60Fundația Motivation Romania Fundația Motivation România este o organizație neguvernamentală, nonprofit, creată în 1995 pentru a veni în sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități. Serviciile pe care le oferim acoperă o gamă largă de nevoi, de la echipament adaptat pentru diferite tipuri de dizabilități motorii, la recuperare medicală și instruire pentru viață independentă alături de un instructor în scaun rulant, mediere pentru integrarea pe piața muncii și consultanță în accesibilizarea locuințelor și a clădirilor.Buda, Cornetuwww.motivation.ro86
61Asociația Auzi.Înțelegi.TrăieștiAsociaţia noastră desfăşoară activităţi în domeniul deficienţei de auz şi promovează integrarea socială şi educaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Obiectivele şi activităţile asociaţiei sunt: • suportul informaţional al persoanelor cu deficienţe şi a familiilor acestora şi suportul acestora în vederea obţinerii intervenţiilor optime timpurii având ca scop reabilitarea; • suport în informarea şi obţinerea drepturilor legale necesare; • activităţi de informare şi cursuri cu părinţii copiilor cu deficienţe de auz, educatori, profesori; • consilierea persoanelor cu deficenţe şi a familiilor acestora; • organizarea de întâlniri formale şi informale cu specialişti din domeniu şi beneficiari; • organizarea de tabere naţionale pentru copiii cu implant cohlear. Misiunea asociaţiei noastre o constituie sprijinul persoanelor cu deficienţe de auz în vederea integrării sociale sau reintegrării sociale având în vedere riscul de marginalizare a acestora. Târgu Mureșhttp://www.facebook/auzi.intelegi.traiesti87
62Asociația SolisisSOLISIS este un centru dedicat cunoașterii de sine care ajută persoanele să înțeleagă ce se întâmplă în ele la nivelul emoțiilor, gândurilor, pentru a găsi pacea interioară, armonia, sensul propriei vieți. Solisis consideră omul ca o ființă complexă, formata din corp, suflet și spirit (care este generatorul vieții în planul fizic). Căutam să ne înțelegem emoțiile, gândurile, să ne „vedem”, pentru a vindeca aspectele impure care sunt cauzele suferințelor și ale dezechilibrelor. Bucureștiwww.solisis.org88
63Asociația Tineretul ONU din România (UN Youth Association of Romania)Asociaţia Tineretul ONU din România este o organizație neguvernamentală, constituită cu scopul de a promova şi încuraja valorile şi activităţile ONU în rândul tinerilor români, societăţii româneşti şi comunităţii internaţionale. În vederea realizării obiectivelor sale, Asociaţia îşi propune organizarea de conferinţe, seminare, workshop-uri, şcoli de vară, training-uri şi sesiuni de dezbateri precum şi simulări academice ale instituţiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.Bucureștihttp://bucuresti.unyouth.ro89
64Asociația Pentru O Europă UnităPrincipala misiune a Asociației Pentru O Europă Unită este de a promova și susține incluziunea socială, de a garanta și proteja drepturile copiilor, familiilor cât și a comunității lor prin parteneriate credibile, trasparente și eficiente. Beneficiari: Copii și tineri aflați în situații de risc, familii cu probleme socio-economice, abandon familial, probleme socio-economice, membrii din comunitățile rome. Activități: cursuri, seminarii, training-uri, workshop-uri, conferințe, consultanță și consiliere.Bacăuwww.asociatiaeuropaunita.ro90
65Asociația Club Sportiv Climb AgainMisiunea Asociației Club Sportiv Climb Again este de a încuraja și susține copiii, tinerii și adulții cu nevoi speciale, indiferent de etnie, religie, rasă sau statut social, să practice escalada ca o metodă de terapie pentru dizabilitate, de dezvoltare a abilităților de viață și de integrare socială. Lucrăm cu tinerii atât în sens terapeutic, cât și cu perspective competiționale, în conformitate cu normativele emise de Federația Română de Alpinism și Escaladă și cu cerințele strategiilor elaborate de Ministerul Tineretului și Sportului. Credem că misiunea noastră e întregită de sprijinul psihologic, terapeutic, social și material pe care îl acordăm beneficiarilor noștri de la caz la caz. Mai credem că misiunea noastră poate cunoaște succes și poate fi replicată prin dezvoltarea unor parteneriate strategice, atât cu instituțiile statului, cât și cu alte organizații naționale sau internaționale cu misiuni asemănătoare sau complementare.Bucureștiwww.climbagain.ro91
66Asociația Șansa TaMisiune: Asociația Șansa Ta oferă oportunități în dezvoltarea personală a individului. Misiunea noastră este să creem principii sănătoase pentru dezvoltarea personalității individului, în care acțiunile societății să fie puse în slujba unei tinere generații, pentru pregătirea vieții independente. Pentru copiii aflați în dificultate, putem împreună să construim o lume mai bună pentru generațiile noastre, unde fiecăruia să îi fie respectate drepturile la o viață decentă, dezvoltare și responsabilitate.Chiajnawww.asociatiasansata.ro92
67Asociația Federaliștilor Europeni din RomâniaAFER este o asociaţie nonguvernamentală, non-profit, independentă, recent înfiinţată în România ca parte a unei mişcări europene ce promovează valorile democraţiei şi ale federalsimului european. Ne dorim să colaborăm cu toţi actorii interesaţi în promovarea politicilor europene şi a apropierii Europei şi a insitutţiilor europene de cetăţeni.Bucureștiwww.federalism.ro93
68Fundația pentru SMURDMisiune: Misiunea Fundației pentru SMURD este să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor care locuiesc și muncesc în România, prin sprijinirea dezvoltării sistemului integrat medical și tehnic de urgență și prim ajutor eficient, la standarde corespunzătoare europene și internaționale. Viziune: Prin toate proiectele realizate contribuim la realizarea unui progres din punct de vedere al dotărilor, instruirii și, în final, creșterii eficienței activității de intervenție SMURD în România.Bucureștiwww.fundatiapentrusmurd.ro96
69Asociația Centrul de Resurse pentru Comunitate Centrul de Resurse pentru Comunitate realizează proiecte și activități voluntare în domeniul muncii sociale și al educației. CRC a implementat mai multe proiecte de schimb de tineri și proiecte „ Tineri în Acțiune" , orientându-se în ultima vreme pe inițiative care vizează comunitățile defavorizate de romi. Principalul proiect al CRC este „ Supravieţuitorii romi ai deportărilor în Transnistria”, care îi sprijină pe romii deportați să intre în posesia drepturilor lor legale.Cluj-Napocahttp://crc-cluj.org 97
70Asociația „Ecologie-Sport-Turism”MISIUNEA A.E.S.T. este aceea de a milita pentru formarea unui tânăr sănătos, într-un mediu sănătos, într-o ţară sănătoasă. In acest sens, A.E.S.T. îsi desfăşoara activitatea îndeosebi în următoarele domenii importante şi complementare: tineret, educație non formală, asociativitate şi voluntariat, protecția mediului și conservarea naturii, mișcare și exercițiul fizic pentru sănătate (drumeții montane, ecosporturi, sportul pentru toți), turism durabil și responsabil. Bucureștiwww.ecoest.ro98
71Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” - AMVVD1. MISIUNE ȘI BENEFICIARI: acordarea de sprijin membrilor şi persoanelor cu probleme medicale şi sociale deosebite, din rândul militarilor activi, veterani şi veteranilor în activitate, pensionaţi, în rezervă sau retragere, precum şi membrilor familiilor acestora şi urmaşilor. 2. VIZIUNE: promovarea spiritului de solidaritate și întrajutorare, relaționarea cu societatea civilă. 3. ACTIVITĂȚI: parteneriate strategice încheiate cu firme în scopul finanţării sau cu alte organe sau organizaţii în scopul colaborării.Bragadiruwww.amvvd.ro99
72Asociația MisenaMisiunea asociaţiei constă în promovarea ideii de implicare, responsabilitate și voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană în vederea ajutorării persoanelor bolnave și/sau cu grave probleme sociale. Prin organizarea de acţiuni umanitare, caritabile, de acordare de sprijin material persoanelor defavorizate, în special copiilor şi vârstnicilor, dorim să contribuim la creşterea calităţii vieţii acestora.Bucureștiwww.asociatiamisena.ro100
72aSocietatea Academică din România - SARSocietatea Academică din România (SAR) este cel mai vechi think-tank activ din România. Înfiinţat în 1996 ca o asociaţie academică de nume celebre a fost, în decursul anilor, institut de cercetare în politici publice, lider pentru promovarea bunei guvernări, consultant al guvernului României, dar şi al altor guverne, partener de durată în tranziţie şi reforma statului pentru Naţiunile Unite, Banca Mondială, Uniunea Europeană, înainte şi după integrare. Alte ONG-uri au donori: noi avem parteneri care ne finanţează ideile, activismul şi cercetarea. Cele mai mari succese ale SAR, de la Legea Liberului Acces la Informaţii la adoptarea cotei unice nu au fost finanţate de nimeni. Coaliţia pentru un Parlament Curat a fost o activitate voluntară. De mai mulţi ani deja, activitatea noastră în materie de bună guvernare este voluntară şi se desfăşoară prin Alianţa pentru o Românie Curată, o acţiune indispensabilă în peisajul românesc, unde acţiunea colectivă rămâne deficitară, deşi reprezintă baza oricărei opţiuni realiste de schimbare.Bucureștiwww.sar.org.ro; www.romaniacurata.ro 101
73Asociația Four ChangeAsociația Four Change este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2012 de o serie de experți ai societății civile românești care și-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul neguvernamental, dar și în cadrul comunităților în care acționează. Misiunea organizației este să sprijine organizațiile societății civile pentru a deveni actori relevanți în dezvoltarea societății românești. Asociația Four Change este membră a Rețelei SenioriNet.Bucureștiwww.4change.ro123
74Asociația „Studenți pentru viață”Asociația Studenți pentru viață este o organizație înființată în 2013, care oferă sprijin și consiliere tinerelor și adolescentelor aflate în criză de sarcină sau situații de violență și desfășoară programe de formare destinate tinerilor pentru familie și integrare socială.Bucureștiwww.studentipentruviata.ro124
75Asociația LIDERJUST Liderjust este o organizaţie non-profit, formată din tineri profesionişti din domeniul justiţiei, absolvenţi ai programului Lideri pentru Justiție, organizat de Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundației Konrad Adenauer. Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2011 şi are ca scop principal promovarea leadershipului şi iniţiativei în justiţie, implementarea bunelor practici în domeniul educaţiei juridice şi democraţiei participative. Bucureștiwww.liderjust.ro125
76Asociația M.A.M.E.Asociația M.A.M.E. (Maternitate, Advocacy, Medicină, Educație) este o organizație nonprofit, fondată în anul 2009, cu scopul de a oferi sprijin copiilor diagnosticați cu afecțiuni grave și a celor care provin din medii defavorizate. În anul 2014, Asociația M.A.M.E. a înființat Centrul Steluțelor, centru care oferă gratuit copiilor aflați în situații de risc servicii de consiliere, suport și recuperare medicală.Bucureștihttp://www.asociatiamame.com126
77Asociația Societatea de Salvare BucureștiSocietatea de Salvare București este o organizație non-guvernamentală, non profit, care susține și promovează activitatea de acordare de prim ajutor și salvare de vieți.Bucureștiwww.assb.ro127
78Consiliul Tineretului din România (CTR) reprezintă principalul partener neguvernamental pe probleme de tineret în raport cu autorităţile şi instituţiile publice centrale și internaționale abilitate în domeniul politicilor pentru tineret. Scopul principal al Consiliului Tineretului din România (CTR) este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor români și a membrilor din țară și din străinătate și pentru creșterea participării active a acestora la viaţa comunităților proprii.Bucureștiwww.ctr.ro128
79Open Minds - Center for Mental Health ResearchCine suntem? Suntem o organizație non-guvernamentală ce activează în sfera sănătății mentale. Ce facem? Acționăm în toate ariile ce afectează starea de sănătate mentală sau care sunt afectate de starea de sănătate mentală. Ce ne ghidează? Viziunea noastră este o societate în care tulburările mentale sunt abordate cu deschidere. Misiunea noastră este de a contribui la creșterea calității vieții persoanelor cu tulburări mentale. Vrei să afli mai multe? Vizitează-ne standul.Cluj-Napocawww.om-research.ro129
80Asociația Română pentru IluminatAsociația Română pentru Iluminat este o structură cu reprezentativitate națională în domeniul iluminatului profesionist, reunind entități din domeniul iluminatului precum și alte persoane fizice sau juridice, care doresc să adere la acesta și să participe la realizarea scopului și obiectivelor Asociației. A.R.I. este singura organizație profesională recunoscută în România privind domeniul iluminatului și al iluminării.BucureștiWWW.ARI-ILUMINAT.RO130
81Asociația de Medicină pentru Sănătate PublicăScopul programului " Voluntar în Spital", inițiat de Asociația de Medicină pentru Sănătate Publică în luna iunie 2013, este asigurarea serviciilor de sprijin pentru pacienţi şi a oportunităţilor de voluntariat care să permită comunităţii implicarea activă în procesul de îngrijire a copiilor cu deficiențe fizice și neuro-psiho-motorii trataţi în Centrul de Recuperare " Dr.N.Robănescu” şi/sau trataţi în Spitalul M.S.Curie. Bucureștiwww.facebook.com/Voluntarinspital / www.voluntarin spital.ro131
82Asociația Semper MusicaAsociația Semper Musica - singura organizație din România finanțată de MTV Staying Alive Foundation, este activă în domeniul prevenirii HIV/SIDA/ITS în rândul tinerilor, reducerii nivelului de discriminare al persoanelor infectate cu HIV si LGBT și implicării tinerilor și părinților acestora în viața comunității din care fac parte pentru găsirea de soluții la problemele orașului. Parteneri tradiționali: MTV RO, DUREX RO, MAC Cosmetics.Bucureștiwww.sempermusica.org132
83Organizația Umanitară ConcordiaAsociația Umanitară Concordia este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit, care are ca misiune susținerea şi (re)integrarea socială, familială, școlară și profesională a copiilor, tinerilor și familiilor aflate în dificultate, spre o viață independentă și autonomă. Principalele servicii ale Organizației Umanitare Concordia sunt: asigură îndeplinirea misiunii sale, îngrijire și educație pentru copii și tineri în case de tip familial, formare profesională și educație vocațională, consiliere și orientare profesională.Bucureștiwww.concordia.or.at/romania133
84Informație în Interesul PublicInformație în Interesul Public este o organizație specializată în whistleblowing. Scopul nostru este să protejăm societatea prin sprijinirea avertizorilor. În această direcție noi educăm tineri, sfătuim angajați și ghidăm politici publice. Misiune: Împuternicirea adevărului ca drept uman. Viziune: Whistleblowing reduce riscul pentru societate. Valori: Transparență; Raționalitate; Corectitudine.Bucureștihttp://interespublic.org.ro/134
85Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSISMisiune: dezvoltarea, promovarea şi furnizarea, pe plan intern şi internaţional a serviciilor sociale și educaționale. Viziune: contribuie la dezvoltarea comunității locale prin implementarea programelor și proiectelor de dezvoltare a serviciilor sociale și educaționale. Certificare (management proiect, educație financiară, economie socială, formator); Consiliere (psihoterapie de familie, dezvoltare personală, ergoterapie); Consultanţă (management proiect, economiei socială, strângere fonduri).Bucureștiwww.asociatiacatharsis.ro135
86Asociația Ateliere ProtejateAsociaţia Ateliere Protejate este un ONG înfiinţat în anul 2002 și contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilităţi mentale. În prezent, Asociația susține 20 de tineri/beneficiari care participă zilnic sau alternativ la activităţi. Scopul Asociaţiei este ca tinerii să își dezvolte cât mai multe abilităţi de viaţă independentă prin intermediul activităţilor de terapie ocupaţională, educative şi de socializare. Activități: atelier de lumânări.Bucureștiwww.ateliere-protejate.org136
87Fundația de Sprijin ComunitarViziunea Fundației de Sprijin Comunitar este să creeze o lume în care drepturile omului sunt respectate și cetățenii au acces la servicii de calitate, adecvate nevoilor și oferite de profesioniști în propria comunitate.Bacăuwww.fsc.ro137
88Asociația Casa de Ajutor Reciproc „Coeziunea Socială”Casa de Ajutor Reciproc " Coeziunea Socială” este o organizaţie neguvernamentală, constituită prin asocierea pe baza liberului consimţământ al cetățenilor, cu caracter privat, de caritate, de întrajutorare mutuală, de protecţie socială, non profit. Am creat proceduri de înscriere și de lucru de la distanță, astfel încât să putem ajuta și cetățenii din cele mai îndepărtate și izolate colțuri ale țării. Deviza noastră este: " Împreună, pentru prosperitatea tuturor cetățenilor! ".Bucureștihttp://car-coeziuneasociala.blogspot.ro/138
89Centrul de Studii în Idei Politice - CeSIPMisiunea CeSIP este de a contribui activ la dezvoltarea gândirii critice. Aceasta este pilonul central al unei societăți democratice sănătoase, în care diversitatea este respectată. În prezent, activitățile noastre cuprind organizarea de: cercuri academice de studiu, dezbateri publice sau conferințe, proiecții de film sau mese rotunde, precum și dezvoltarea și implementarea de proiecte educaționale - școli de vară (educație formală sau non formală), tabere de studiu și concursuri de dezbateri.Bucureștiwww.cesip.ro139
90Asociația Astronomică URANIAuriosi sa-l observe si sa afle cat mai multe lucruri despre el.
Pentru aceasta, in 10 februarie 1998, un grup de pasionati de astronomie au infiintat un club de astronomie:Asociatia Astronomica Urania (“AA URANIA”).
AA URANIA este un ONG non-profit al carui scop este de a crea un cadru de exceptie pentru cei care doresc sa isi manifeste pasiunea pentru cerul instelat si impreuna sa oferim celorlalti romani sansa de a cunoaste cerul, fie ca vorbim de elevi si discutam de un proces educational, fie ca vorbim de adulti si popularizam sau cercetam spatiul cosmic.
Bucureștiwww.urania.ro140
91Autism România - Asociația Părinților Copiilor cu AutismMisiunea organizației este apărarea drepturilor și intereselor persoanelor cu autism, creșterea calității vieții acestora și promovarea includerii și participării lor depline la viața comunității din care fac parte. Activitățile principale: - Advocacy - Informare și sensibilizare a publicului larg prin organizare de evenimente; - Suport emoțional, informațional pentru familii, consiliere de familie; - Informare și formare în autism pentru profesioniști; - Conferințe, seminarii, cursuri în autism.Bucureștiwww.autismromania.ro141
92ARAS - Asociația Română Anti-SIDAObiectivele ARAS sunt: Prevenirea infecţiei cu HIV, a hepatitelor B/C şi a altor infecţii cu transmitere sexuală(ITS); Promovarea non-discriminării faţă de persoanele care trăiesc cu HIV şi faţă de cele cu risc de infectare; Diminuarea impactului psiho-medico-social al infecţiei cu HIV, al hepatitelor şi al altor ITS; Creşterea capacităţii instituţiilor, a profesioniştilor, a asociaţiilor persoanelor afectate de HIV/SIDA, a societăţii civile și de a răspunde adecvat problematicii specifice HIV.Bucureștiwww.arasnet.ro142
93Asociația „Lumea ca Lumea”Bine ai venit în Lumea ca Lumea! Suntem o asociație care promovează inițiativa civică în rândul tinerilor prin puterea exemplului. Proiectul nostru de suflet are în centrul atenției violența domestică. Vrem să ajutăm femeile care trec prin această experiență nedorită, să-și recapete încrederea în forțele proprii. Toate acțiunile noastre sunt bazate pe trei valori fundamentale: PASIUNE pentru tot ceea ce facem, ECHILIBRU în abordare şi redarea ÎNCREDERII în forțele proprii. Cluj-Napocawww.lumeacalumea.ro143
94Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală- FPDLMisiunea FPDL constă în sprijinirea dezvoltării unei guvernări democratice, a societății civile și a cunoștințelor privind managementul schimbării și al conflictelor, prin programe de întărire a capacității, conduse atât în România cât și în întreaga lume, pentru reprezentanți ai sectorului public și ai societății civile. FPDL organizează: Formare de formatori/facilitatori Training Cursuri acreditate; Planificare Strategică pentru dezvoltare locală; Strategii anticorupție; Dezvoltare organizațională.Bucureștiwww.fpdl.ro144
95Asociația Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru VoluntariatMisiunea Asociației Pro Vobis este de a dezvolta voluntariatul prin activități de instruire, consultanță, cercetare și facilitarea colaborării tuturor factorilor interesați și de a promova voluntariatul în România ca resursă viabilă și de neînlocuit în soluționarea problemelor cu care se confruntă societatea. Pro Vobis lucrează cu organizații care implică voluntari, practicieni în managementul voluntarilor, instituții și companii care sprijină voluntariatul și mass media.Cluj-Napocawww.provobis.ro145
96Alianța pentru Copil și FamilieAsociația Alianța pentru Copil și Familie este o organizație, care prin proiecte în sănătatea mintală și formarea profesioniștilor în terapie de familie, urmărește o bună sănătate mintală a copilului și adultului.Bucureștiwww.copilsifamilie.ro146
97Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în EuropaAsociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa a luat naștere în 2013 și își propune să construiască un mediu de viață sustenabil pentru comunităţi, vizând toate aspectele dezvoltării durabile. Misiunea pe care ne-o asumăm este să iniţiem şi să sprijinim proiecte pe următoarele direcţii de acţiune: educaţie şi formare profesională, cultură, turism și protecţia mediului. Bucureștiwww.atdde.ro147
98Asociația Clubul Sportiv EduSportAsociația Clubul Sportiv EduSport este persoana juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, polisportivă, apolitică și non-profit. Clubul este constituit și funcționează în conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000 și a Legii nr.69/2000. Obiective: - Selecţionarea şi pregătirea sportivilor cu aptitudini pentru performanţe sportive; - Susținerea financiară a pregătirii sportivilor/participării la competiții pentru lotul de performanță al clubului; - Crearea, dezvoltarea și exploatarea eficientă a bazelor sportive– proprii, închiriate sau concesionate; - Organizarea de competiţii sportive; - Inițierea și/sau susținerea unor programe educative pe teme legate de sport, alimentație, sănătate, etc; - Organizarea de evenimente/ demonstrații în vederea promovării practicării sportului. Bucureștiwww.edusportclub.com148
99Federația Națională „Omenia” a C.A.R.P.-urilor din RomâniaMisiunea: ajutorarea și protecția socială a membrilor pensionari, apărarea intereselor și a drepturilor acestora. Viziunea: Federație cu prestigiu intern și internațional care promovează îmbătrânirea activă, incluziunea și solidaritatea socială. Beneficiarii: 137 de asociații totalizând peste 1.400.000 de pensionari. Activități: activități pentru protecția socială a persoanelor vârstnice, activități de socializare și participare la viața socială, activitate economico-financiară. Bucureștiwww.fn-omenia.ro149
100Asociația de Ajutor AMURTEL RomaniaAsociația de Ajutor AMURTEL România a fost înființată în anul 1995, de un grup de voluntare locale și internaționale. După analizarea nevoilor în România post comunistă, AMURTEL s-a specializat în domeniul educaţiei incluzive pentru copiii cu nevoi speciale, precum şi servicii sociale pentru copiii abandonaţi şi tineret. Misiunea Asociației AMURTEL România este de a interveni, atât unde există risc de excluziune socială, creând medii incluzive pentru autodezvoltare holistică și economică.Bucureștiwww.amurtel.ro150
101Forumul Tinerilor din România este federația neguvernamentală, apolitică, non-profit, ce reprezintă 155 de organizații de tineret din România. Viziunea noastra este o lume în care tinerii își pot atinge întregul potențial, iar prin organizațiile neguvernamentale încurajăm, susținem, implicăm și reprezentăm tinerii din România. Valorile pe care le promovăm: -Participare; -Egalitate de șanse; -Respect pentru diversitate și minorități; -Recunoaștere; -Nediscriminare; -Inovație .Bucureștiwww.forumul-tinerilor.ro151
102Asociația Little People RomaniaAsociația Little People România a fost înființată în anul 1996 cu misiunea de a sprijini copiii și tinerii bolnavi de cancer printr-un program de intervenție care presupune exerciţii ce implică diverse metode de terapie prin artă, dramaterapie şi ludoterapie. În anul 2006, Asociația Little People a înființat Clubul Temerarii - comunitatea adolescenților români care au învins cancerul - ce numără azi peste 400 de tineri supraviețuitori din 123 de localități ale țarii. Vezi www.thelittlepeople.ro.Cluj-Napocawww.thelittlepeople.ro152
103Asociația Inițiativa pentru FericireÎnainte de a învăța despre literatură sau matematică este esențial să știm cine suntem noi și care este rolul nostru în acest univers. Obiectivul nostru este sa creăm și să facilităm programe educaționale bazate pe înțelegerea de sine, cultivarea compasiunii, flexibilizarea mentalității, creșterea stimei de sine, pentru a ajuta umanitatea să se dezvolte într-o direcție de egalitate și iubire față de toți membrii ei. Bucureștiwww.ipf.ro153
104Asociația pentru Promovarea Serviciilor de Turism și AgrementScopul asociației îl constituie promovarea serviciilor operatorilor economici care activează în domeniul turismului, agrementului și altor domenii conexe acestora precum și desfășurarea de activități cu caracter turistic, educațional, informațional, cultural, artistic și recreativ. De asemenea, asociația este organizatoarea festivalului internațional de folk Intregalde Folk din Ivaniș, județul Alba, ajuns anul acesta la a III-a ediție.Bucureștiwww.apsta.ro154
105Asociația Club Sportiv „V.K. SOCCER”Misiunea asociației este îmbunătățirea vieții copiilor și tinerilor care se confruntă cu probleme socio-economice și de abandon scolar prin crearea unui climat favorabil care să conducă la apariția unui mediu armonios și benefic dezvoltării din punct de vedere personal, social și sportiv, prin metode de educație formală și non-formală, integrare socială prin sport și promovarea spiritului de fair-play.Bucureștiwww.vksoccer.com155
106Fundația Crucea AlbăFundația Crucea Albă oferă cursuri pentru părinți și copii pe subiecte care sunt rar abordate în familie sau la școală dar care sunt esențiale pentru abilitățile de viață ale copiilor: curs de siguranță personală pentru copii, curs de prevenire a accidentelor casnice la copii, curs de educație rutieră pentru copii, curs de primul ajutor, curs de educație pentru sănătate sexuală timpurie, curs aplicat de parenting. Cursurile Fundației au abordare prietenoasă și adecvată vârstei.Bucureștihttp://www.cruceaalba.ro156
107Asociația SAMASProgramul de Sănătate pentru Mame şi Sugari este menit să îmbunătăţească starea de sănătate a mamelor şi sugarilor din România. Prin Programul SAMAS pregătim cadre medicale ca să ofere gravidelor și mamelor servicii de educație și suport prenatale si postnatale în toată țara: curs de pregătire pentru naștere, curs de puericultură, consiliere pentru alăptare, gimnastică prenatală, gimnastică de recuperare postnatală, curs de diversificare și consiliere de nutriție pentru copii peste 1-3 ani.Bucureștihttp://www.programsamas.ro157
108Asociația SOS InfertilitateaMisiunea Asociației SOS Infertilitatea este aceea de a oferi suport, consiliere și informație tuturor celor afectați de infertilitate și de a le reprezenta interesele la nivel social și politic, desfășurând acțiuni și proiecte în domeniul reproducerii umane asistate medical și în cel al adopției. Bucureștiwww.vremcopii.ro158
109Societatea de Educaţie Contraceptivă şi SexualăSECS este o organizaţie neguvernamentală şi apolitică românească care sprijină şi militează pentru accesul tuturor, fără discriminare, la informare, educaţie şi servicii integrate şi de calitate în domeniul sănătăţii sexuale şi reproductive, motiv pentru care, prin întreaga sa activitate, promovează principiile vieţii asociative şi egalitatea şanselor tuturor cetăţenilor, indiferent de gen, orientare sexuală, etnie, religie şi respectându-le diferenţele culturale.Bucureștiwww.secsromania.wordpress.com159
110CARUSELCarusel își propune îmbunătățirea calității vieții persoanelor consumatoare de droguri și alcool, celor care practică sexul comercial sau care au parteneri sexuali multipli, persoanelor care trăiesc pe stradă sau care provin din medii dezavantajate socio-economic, și a tuturor celor care sunt la risc de îmbolnavire, marginalizare și excluziune socială. Bucureștiwww.carusel.org160
111Organizația Noua Acropolă în RomâniaNoua Acropolă este o asociație culturală internațională cu caracter filosofic, socio-cultural și umanitar, prezentă în România din 1990. Noua Acropolă promovează un tip de educație umanistă, permanentă și formativă, esențială pentru dezvoltarea societății civile. Prin cursurile de filosofie susținute urmărim identificarea ideilor valoroase din filosofie și aplicarea lor în activitățile organizate: conferințe, expoziții, ateliere, activități socio-umanitare, ecologice, pentru o viață mai bună.Bucureștiwww.noua-acropola.ro161
112Fundația Adina StiftelsenFAS are misiunea de a sprijini copii și tineri aflaţi în dificultate, ajutându-i să-şi dezvolte propriile abilități şi competențe, pentru a putea duce o viață decentă, autonomă. În viziunea noastră niciunui copil nu trebuie sa îi fie îngrădit accesul către o viață demnă care poate fi dobândită doar prin educație. Sub deviza «De la sărăcie către oportunitate», fundația inițiază, desfășoară și dezvoltă servicii educaționale complementare în 4 comune din județul Dolj la care participă 240 beneficiari.Craiovawww.fundatia-adina.ro162
113Fundația Comunitară din Odorheiu SecuiescFundația Comunitară e un finanțator și un centru de cunoștințe, care sprijină și deservește regiunea Odorhei vie, care acționează creativ și care își asumă responsabilitate pentru comunitate. Misiune: Dezvoltarea culturii filantropiei, stimularea și sprijinirea inițiativelor locale de calitate, dezvoltarea unor relații reciproc avantajoase între întreprinzători, organizații civile și instituții publice cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții în regiunea Odorhei. Odorheiu Secuiescszka.org163
114Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)E-Romnja este o asociație înființată în anul 2012 de un grup de activiști care luptă pentru o agendă publică care să includă problemele femeilor rome. Luptăm pentru respectul, integritatea și demnitatea femeilor rome. Vocile acestora trebuie ascultate - pentru experiențele lor ca și sclave, pentru pozitia lor inferioară în unele comunități și/sau familii, pentru relațiile de putere atât în interior cât și în exterior ce le-au ținut departe de implicarea în deciziile locale. Bucureștiwww.e-romnja.ro164
115Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA (Centrul FILIA)Suntem o organizație feministă care, prin cercetare, advocacy și activism, sprijinim egalitatea de șanse și de gen, emanciparea femeilor, reprezentarea intereselor femeilor și participarea lor politică, combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor. Ne dorim o societate în care drepturile femeilor sunt respectate și care oferă șanse egale de afirmare atât bărbaților, cât și femeilor indiferent de etnie, statut economic, orientare sexuală, apartenență religioasă, etc.Bucureștiwww.centrulfilia.ro165
116Asociația ACCEPTAsociaţia ACCEPT este prima organizaţie neguvernamentală de drepturile omului din România care apără şi promovează drepturile LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender) la nivel naţional. MISIUNE - Apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor LGBT din România, ca drepturi ale omului. VIZIUNE - O societate în care orientarea sexuală şi identitatea de gen sunt considerate simple caracteristici ale fiinţei umane. SCOP - Schimbarea mentalităţii privind LGBT din România.Bucureștiwww.acceptromania.ro166
117ActiveWatchActiveWatch este o organizaţie de drepturile omului care militează pentru comunicarea liberă în interes public. Activă din 1994, ca departament de monitorizare a presei, ActiveWatch susţine direcţii strategice de intervenţie: buna guvernare, libertate de exprimare, anti-discriminare şi educaţie media. ActiveWatch intervine în procesul legislativ, susţinând libertatea de exprimare, liberul acces la informaţiile de interes public, guvernarea responsabilă şi transparentă, egalitatea de șanse.Bucureștiwww.activewatch.ro167
118Organizația Salvați Copiii Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care militează pentru drepturile şi protecţia copilului în România, de 25 de ani, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Programe prioritare: prevenirea mortalității infantile, accesul la educație de calitate pentru toți copiii și protecția copiilor împotriva violenței. La baza activității stau promovarea participării copiiilor și a voluntariatului. Bucureștiwww.salvaticopiii.ro168
119Asociația Italienilor din RomâniaCortul Diversității
120Asociația Macedonenilor din RomâniaCortul Diversității
121Comunitatea Ruşilor Lipoveni din RomâniaCortul Diversității
122Federația Comunităților Evreiești din RomâniaCortul Diversității
123Forumul Democrat al Germanilor din RomaniaCortul Diversității
124Partida RomilorCortul Diversității
125Uniunea Culturală a Rutenilor din RomâniaCortul Diversității
126Uniunea Elenă din RomâniaCortul Diversității
127Uniunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din RomâniaCortul Diversității
128Cortul Diversității
129Cortul Diversității
130Cortul Diversității
Invitați din străinătate
#OrganisationCountryAbout the organisationWebsite
1TimeHeroes FoundationBulgariaTimeHeroes aims to build the bridge over the gap between potential volunteers and organizations, making the process of finding an initiative of interest fast and easy. It also works in the area of capacity building of NGO's and more precisely - their ability to work successfully with volunteers. The website TimeHeroes.org features all active opportunities for volunteers in Bulgaria in different categories - children, nature, education, animals, refugees, elderly, art, etc. Doing excellent PR/marketing TimeHeroes.org attracts the attention of potential volunteers and presents the volunteer initiatives of SCO's in a very attractive way making the process of finding the right one and the application fast and easy.https://timeheroes.org
2National Patients' OrganizationBulgariaThe Bulgarian National Patients' Organization (NPO), with a head-office located in the capital Sofia, is the largest union of patient organizations in Bulgaria comprising more than 80 disease-specific member organizations. NPO is represented through its legal structure in all 28 regions in Bulgaria. Since 2010 NPO has been annually recognized by the State’s Ministry of Healthcare as a representative legal entity of the Bulgarian patient movement. The representative status of NPO allows for transparent collaboration between the governmental structures and the patient organizations in regards to the latter, providing the official patients’ views on state policy amendments and developments concerning healthcare legislation and provision of care. In 2015 an NPO representative sits on the Board of the National Health Insurance Funds and oversees governmental expenditures of public funds in healthcare. NPO is a full member of the European Patients Forum and the International Alliance of Patient Organizations. www.npo.bg
3Federation of Societies for Spread of KnowledgeBulgariaFederation of Societies for Spread of Knowledge (FSSK) is network of non-governmental organizations in the area of non-formal education, vocational orientation, career development and vocational trainings for youth, youth workers and adults on the territory of Bulgaria. The network has 12 member organizations all over the country. It is a voluntary non-profit network that operates for public benefit in terms of political, religious and ethnic independence. Federation supports local structures in the organization of trainings for children, youth and adults by providing quality and affordable education , combined with national traditions and European practices for improving the quality of human factors and support of his personal and social development.http://fssk-bg.info
Sustainable Society AssociationBulgariaSustainable Society Association is Bulgarian NGO, a pioneer in developing food-coops and farmers’ markets in our country. Our aims are to raise public awareness about sustainable living and to help society in setting up food cooperatives and farmers markets. We also develop long-term activities to impact children and young people to build sustainable habits.www.hrankoop.com, www.organichno.com
7Centre for Peace StudiesCroatiaCentre for Peace Studies is a non-governmental and non-profit organisation promoting non-violence and social change through education, research and activism. CMS grew out of various forms of direct peace-building in western Slavonia (Volunteers’ Project Pakrac, 1993-1997). It was founded in 1996 in Pakrac and formally registred in Zagreb the following year.www.cms.hr
8Mediterranean SOS NetworkGreeceMediterranean SOS Network is a non-profitable, non-governmental organization active since 1990 that comprises of 120 full members in the General Assembly and approximately 3000 supporting members. Mediterranean SOS Network is registered in the Index of NGOs of the Hellenic Ministry of Foreign Affairs. Main objectives: public awareness raising and encouraging changes in citizens' -especially youth- everyday behaviour that impact on the environment advocating, lobbying and promoting cooperation among social partners, stakeholders and policy-makers at local, national, regional level, promoting active public participation in sustainable development strategies and demonstrating alternative solutions in local communities, promoting intercultural exchanges and balanced international cooperation among European - Mediterranean partners.www.medsos.gr
Positive VoiceGreece“Positive Voice” is the Panhellenic Association of people living with HIV. Since November 2012, “Positive Voice” in collaboration with “AIDS Healthcare Foundation”, the scientific supervision of the “Hellenic Center for Disease Control and Prevention” (KEELPNO) and support from the private sector, has created an innovative structure of counseling for HIV , where free HIV and hepatitis testing takes place, the “Ath Checkpoint” (www .athcheckpoint.gr), while since March 2014 a second one is in operation in Thessaloniki, the “Thess Checkpoint”.
“Positive Voice” is a member of Civil Society Forum, of AIDS Action Europe, of the network HIV Europe, of IPPF, of NCPD, of the Patients Forum, of the Network addressing racist violence phenoma, of thessnetwork, etc.
www.positivevoice.gr
12PROTASIGreeceKinisi "PROTASI" is a NGO which started in 1988. It proposes another way of life, an alternative to the addictive behaviours. To achieve that, the organization works with children and young people, with parents, with teachers in schools, with the local community through many different projects and also stable groups. PROTASI is based on the voluntary action of the citizens.http://www.protasi.org.gr/
13Mű-hely (Work-shop) Cultural AssociationHungaryMű-hely Association has had several projects since 1994 in Hungary, mainly focusing on Roma communities, vulnerable groups, socially and economically excluded communities. Activists and members are researchers, media experts, teachers (in second chance secondary schools) and lecturers in higher education. For the last two decades, our activities focused in particular on Roma culture, on human dignity and civil rights. Now we are building a European website with high representation of Roma culture with the name "Culture and Commerce in order to support Social Inclusion". www.muhely.org
14Society Integration FoundationLatviaSociety Integration Foundation (SIF) is a public foundation. Main objective of SIF is to financially support and promote integration of society. SIF also supports implementation of development programmes and projects by public and non-governmental sector.www.sif.gov.lv
16The Norwegian Association for Adult LearningNorwayNAAL is the national NGO umbrella for adult learning in Norway. Their members are 14 governmentally approved adult learning associations with a member network of +460 nationwide adult learning NGOs. NAAL has a central administration in Oslo, and has autonomous regional offices covering all 19 counties of Norway. The purpose of NAAL is to: advocate the common interests of the associations and their participants towards the Government, the Parliament and the Ministry of Education; promote non-formal adult learning in the society in general; advice members and other third parties concerning laws and regulations; advice within the field of Adult learning theory and practice; counsel within the Educational planning; project coordination; advocacy and lobbying.www.vofo.no
18Change the WorldNorwayChange the World (CTW) is a non-profit organization which was founded in Oslo, Norway, in 1997. The founders are originally from Latin America and have been working together on sustainability issues since 1987. CTW’s multidisciplinary team is now composed of professionals from a diversity of backgrounds and countries, including Chile, Colombia, Norway and USA.CTW’s goal is to create and support alternative sustainable livelihoods. They support and work with local grassroots organizations with similar goals in Scandinavia, Latin America and Africa. They are part of the Global Ecovillage Network (GEN), Ecovillage Network of the Americas (ENA) and the global permaculture movement. The founders have more than 20 years of experience developing examples of sustainability and implementing them at the grassroots level throughout the world.http://www.world-changers.org/
19MangfoldhusetNorwayThe main aim of the association is to become a meeting place where different groups of the society can discuss and resolve urgent problems arising in their daily life by establishing a constructive dialogue and an effective base, bearing in mind each group's features and characteristics. The association’s headquarter is in Oslo but it also has local representatives in 5 other cities in Norway including Stavanger, Bergen, and Trondheim. Mangfoldhuset has a wide range of activities that involve young people. The association has contacts with the youth branches of nearly all important political parties of the country and they also promote the active political position as a citizen among the youth by arranging seminars, round table meetings, and organizing mutual projects with them.www.mangfoldhuset.no
21Folkeuniversitetet VestlandetNorwayFolkeuniversitetet is Norway's largest organizer of adult education. They have over 50 years' experience and offer practical and theoretical trade-related education, language instruction and courses in cultural and leisure activities. Their aim is to make leisure courses and further education accessible to all adults, regardless of social background. Decentralized instruction (22 member organizations, 8 regional offices and 70 local departments); Flexibility (flexible course programs based on the participants’ requirements, their geographical location and their lifestyle); Available to everybody (the courses can be attended by everybody including adults who have not yet completed an approved course of study); The Norwegian state and municipalities provide Folkeuniversitetet with financial support to ensure the availability of adult education.www.folkeuniversitetet.no
23VOFO FinnmarkNorwayNAAL is the national NGO umbrella for adult learning in Norway. Their members are 14 governmentally approved adult learning associations with a member network of +460 nationwide adult learning NGOs. NAAL has a central administration in Oslo, and has autonomous regional offices covering all 19 counties of Norway. VOFO Finnmark is one of these. The purpose of NAAL is to: advocate the common interests of the associations and their participants towards the Government, the Parliament and the Ministry of Education; promote non-formal adult learning in the society in general; advice members and other third parties concerning laws and regulations; advice within the field of Adult learning theory and practice; counsel within the Educational planning; project coordination; advocacy and lobbying.www.vofo.no/finnmark
24Salvation ArmyNorwayMember of NAAL and part of the study group. Salvation Army is a global NGO founded in 1865 by William Booth. The movement has spread from London, England, to many parts of the world. It is a church and a major actor in social work throughout the world. The Salvation Army is an integral part of the Christian Church, although distinctive in government and practice. The Army’s doctrine follows the mainstream of Christian belief and its articles of faith emphasize God’s saving purposes. Its objects are “the advancement of the Christian religion… of education, the relief of poverty, and other charitable objects beneficial to society or the community of mankind as a whole.”The movement’s partnership with both private and public philanthropy will continue to bring comfort to the needy.www.salvationarmy.org
25VOFO Møre og RomsdalNorwayVOFO Møre og Romsdal is an umbrella-organization for adult learning in the middle of Norway. The office is located in Molde Town. VOFO Møre og Romsdal’s mission is to make the days better for their members; They work with organizations in areas such as the law, financing, to build them and make them grow. They have 10 study-organizations as members. The study organization works with all types of adult learning, from general hobbies to studying in the university. One of the study organizations, Funkis, works with people that have different disabilities and need help on the day to day tasks. The Red Cross is involved in teaching first aid and rescuing. AOF is working with Health Safety and Environment for public and private business. FU is teaching people who lost their jobs. They also have organizations who work with old houses, old furniture and antiques so they can “live” longer. They are also organizing cultural events.http://www.vofo.no
26VOFO NordlandNorwayNAAL Nordland is the regional NGO umbrella for adult learning in Nordland region of Norway. Their members are governmentally approved adult learning associations, each of which consists of a number of learning NGOs that are located throughout our region. The purpose of NAAL Nordland is to: advocate the common interests of the associations and their participants towards the Government, the Parliament of Nordland and the Ministry of Education; promote non-formal adult education in the society at large; council members and third parties concerning relevant laws and regulations; provide advice in the field of adult learning theory and practice; counsel on educational planning; coordinate projects, advocacy and lobbying. NAAL Nordland has a central administration in Bodø and they have a close cooperation with NAAL Norway and other regional offices.www.vofo.no/nordland
27Fjellugla Komptenase ASNorwayAdult training organisation with strong ties to the NGO sector.www.fjellugla.no
29BALDRONNorwayBALDRON is a non-profit association whose purpose is to promote health, environment and research to inspire interaction between people and nature. BALDRON is an “Idealistic Association”, that is a kind of Cooperative which funds non-profit projects relating to health and the environment. BALDRON Cooperative stands for information, research and networking with BALDRON Academy as the organizer of seminars, symposia and education, and participation in public debate on relevant issues. The Association owns “BALDRON Health retailer” which is engaged in business consultancy and sales of health products, and “BALDRON therapy” that works to develop its own therapy network. The economic aspects of the business are to serve the ideal goals by creating a financial foundation for our projects. The academy aims at developing ideas through research, collaboration and networking.www.baldron.org
30Centre Party YouthNorwayMember of NAAL, the Centre Party Youth is the youth organization of the Norwegian Centre Party, which is one of eight parties in parliament in Norway. The party is not affiliated with any of the major political ideologies, but bases its policies on a set of “Centre-values”. These include decentralization of economic development and political decision-making, and a sustainable management of natural resources. Traditionally an agrarian party, the Centre Party and Centre Party Youth still work for improved conditions for farmers and food production. The Centre Party Youth is a fierce opponent to Norwegian membership in the European Union. The Centre Party Youth has nearly 1700 members in the age 13-30 years old, regional branches in all of Norway’s counties and about 60 local branches.http://cuf.se/
31Norwegian Helsinki CommitteeNorwayThe Norwegian Helsinki Committee is a non-governmental organisation working to ensure that human rights are respected in practice. They do this through monitoring, reporting, teaching and democracy support. The Norwegian Helsinki Committee works in the belief that documentation and organisations such as this are vital in enabling states to protect human rights in their own countries, as well as in others. The Norwegian Helsinki Committee particularly works on countries in Europe, Central Asia and North America. The Norwegian Helsinki Committee was established in 1977 and today has 15 employees, with a head office in Oslo. NHC bases its work on international human rights instruments adopted by the United Nations, the Council of Europe, the Organization of Security and Cooperation in Europe (OSCE), including the 1975 Helsinki Final Act.http://nhc.no/en/
33Folkeakademiet i AltaNorwayFolkeakademiet i Alta’s vision is to increase the individual's quality of life through participation in meaningful cultural activities, contribute to the culture being used actively in efforts to strengthen public health and to impart knowledge and attitudes regarding gender equality, tolerance and international understanding. Their goal is to provide the largest possible artistic and cultural experiences. It gives to the individual an opportunity to participate in a richer cultural life. They work towards the goals by: creating music, theatrical and literature related events, entertainment projects and exhibits, lectures, chats, discussion and more; support courses and study circles; promotes cultural works.http://www.folkeakademiet.no
35Norsensus MediaForumNorwayNorsensus Mediaforum is a non-profit media association located in Norway to enhance and improve the practice of media and information literacy, advocacy, and civic participation in society with primary focus on the empowerment of young people and socially deprived groups as well as improving inclusion and diversity in media landscape. Their vision is a society where all people and communities have equal access to utilize any and all media tools to ensure equal social and economic participation and their self-expression within a diverse media landscape. Their activities and expertize include advocacy campaigning education, ICT, social media and journalism education, media and communication strategy, communication capacity building, curriculum development, research and design.http://norsensus.no
36Foundation Western Centre for Social and Economic ResearchPolandThe Western Center for Social and Economic Studies Foundation, headquartered in Gorzów Wielkopolski, focuses on the Western Poland region. The Foundation imposes the following objectives: - identification of existing social issues; - support for academic research and development of the knowledge society through social and economic studies; - dissemination of the results. The WCSER Foundation has been established by the academics/persons experienced in the field of research and training projects. One of the predominant research methods carried out is the sociological intervention, which merges the investigators into processes and gives voice back to excluded minorities. http://www.case-research.eu/
37Stefan Batory FoundationPolandThe Stefan Batory Foundation is an independent private Polish foundation established in 1988 by George Soros, an American financier and philanthropist, and a group of Polish democratic opposition leaders of 1980s. The mission of the Batory Foundation is to build an open, democratic society - a society of people aware of their rights and responsibilities, who are actively involved in the life of their local community, country and international society.http://www.batory.org.pl/en/
39Roma People AssociationPolandThe Roma People Association in Poland was founded at the beginning of 1992. Our main aim is to create an opportunity for Roma people to take an active part in the life of the Polish nation that- despite our own specific identity - we feel a part of. The stereotypes cultivated for many centuries have rooted in the society a negative picture of Roma people. That is why we lead an active, multidirectional activity aiming at the improvement of the social, economic and cultural situation of our community. One of the main goals of the Association is to remind and commemorate the Roma extermination and Holocaust. We realize this goal inter alia by wide range of educational and editorial activities and by organizing various ceremonies and exhibitions. The scope of our activities covers the majority of Roma communities.http://www.stowarzyszenie.romowie.net/index.php/main-page.html
40Peace Institute (Mirovni inštitut)SloveniaPeace Institute - Institute for Contemporary Social and Political Studies is a private, independent non-profit institution founded in 1991 by individuals who believed in peaceful conflict resolution, equality and respect for human rights standards. It develops interdisciplinary research, education and awareness raising activities in areas of social sciences, humanities, anthropology and law, in five thematic fields: human rights and minorities, politics, media, gender and cultural policies. www.mirovni-institut.si
41PAJN INSTITUTSloveniaPajn Institute has developed a method on how to safeguard intangible heritage and transmitting it to young guardians of heritage. The sustainability and safeguard of the intangible heritage is important for Europe and the globe. www.hisaizrocila.si
42Kulturno izobraževalno društvo PiNASloveniaPiNA - Association for Culture and Education is introducing innovative education in the field of active citizenship, inter-media arts and sustainable development on a local, national and international level. PiNA was founded in 1997 following the initiative of the Open Society Institute of Slovenia, with the aim to support the development of a civil society, democratic dialogue and public access to modern tools of information and communication technology (ICT). Since 1997 the mission of PiNA is to offer quality educational, cultural, artistic and research activities in order to promote social development based on individual responsibility, critical thinking and sustainable living.www.pina.si
43People in need SlovakiaSlovakiaPeople in Need Slovakia (PiN) is a branch of the Czech humanitarian and development organization People in Need, founded in 1992. In the Slovak Republic, the organization has been operating since 2004. PIN conducts its activities within 4 main program sections: 1. social integration programs, 2. human rights program, 3. housing program, 4. humanitarian and development aid program. PIN currently operates six community centres within the social integration program, designed to work with the people from socially excluded communities, particularly Roma minority. Activities that take place in community centres are focused on the work with children, youth and adults, and cover areas such as education, employment and direct provision of social services. As a part of its activities at the local level PiN also aims to promote community development, connecting the majority and minority population and building mutual respect and tolerance. In addition to direct field programs and services the organization also acts at the advocacy level within which it tries to set policies and mechanisms towards the integration of socially excluded communities and respect their fundamental rights and freedoms. Long-term activities in community work were awarded by the Gypsy Spirit in 2010.http://www.peopleinneed.sk/
44Association for Studies and Gender EqualitySpainAESIM (The Social Studies for Women Equality Association) works from 1987 promoting actions in order to eradicate social inequalities. To make this, we have started public and private initiatives driven to improve integration of citizens and different groups. According to new social realities, AESIM works in formation, innovation and employment area. As part of the Board of Directors for the Federation of Associations SURGE, it operates in the Social Needs North Area Transformation of Seville.www.redsevillanorte.com
46NGO Ecos do SurSpainSince 1991, we are where high doses of humanity, professionalism and commitment are needed, confronting inequality with ambitious and innovative solutions. Providing comprehensive responses. We act decisively to turn around situations of exclusion affecting the most vulnerable people: unemployed, migrants, trafficked women, families at risk of eviction ... We are focused on Human Rights and Active Citizenship, working from Spain and all over the world.www.ecosdosur.org
47NGO MesturaSpainThe NGO Mestura was set up in 2003 in the town of Sada (A Coruña), in order to address the various problems affecting the group of immigrants and returnees / as migrants.www.ongmestura.es

Pentru vizualizare completă click pe hartă.

banner 1x1